Försök lösa problemen tillsammans

Får du och ditt barn inte bra och tillräcklig hjälp? Här kan du läsa en steg-för-steg-guide för hur du gör för att ni ska få rätt hjälp. Du gör bara så många steg som behövs.

1. Prata med den som ger hjälpen

Det snabbaste sättet att få rätt hjälp är att prata med den som ska ge dig eller ditt barn hjälp. Kanske har du och den som ska ge hjälpen bara missförstått varandra?

Om problemet gäller kommunen kan du prata med handläggaren.

Om problemet gäller en privat utförare av en LSS- eller SoL-insats kan du prata med personalen som ger dig och ditt barn hjälp.

Förbered dig inför samtalet eller mötet. Skriv ner dina frågor och dina önskemål. Här kan du läsa tips om bra samtal.

2. Skriv till en chef eller ansvarig

Hjälpte det inte att prata med den som ger hjälpen? Då kan du prata med den personens chef.

Om problemet gäller kommunen kan du prata med handläggarens chef. Handläggaren kan berätta för dig vem som är chef. Om inte det heller hjälper kan du skicka in ett klagomål. Du kan mejla eller skriva ett brev till kommunen.

Om problemet gäller en privat utförare av en LSS-eller SoL-insats kan du prata med den som är ansvarig för verksamheten. Personalen kan berätta vem det är.

3. Skriv till en myndighet

Blir problemet ändå inte löst? Då kan du kontakta en myndighet, för att göra en anmälan. Du får kontakta myndigheterna även om du inte har pratat med de andra först.

Vilken myndighet du ska kontakta beror på vad som har hänt. Läs mer på sidan Vilken myndighet gör vad?. Därifrån hittar du också mallar du kan använda.

Du kan ta hjälp av oss på Justly

Du kan köpa rådgivning av oss på Justly. Vi kan svara på frågor eller hjälpa dig att skriva en anmälan.

Läs mer