Överklaga

Att skriva till en domstol, för att man vill få ett beslut ändrat, som man har fått från kommunen eller en myndighet.

I ett överklagande skriver man hur man vill att beslutet ska ändras.

Domstolen gör en egen utredning, och bestämmer sedan om beslutet ska ändras.

Gå tillbaka