Överklaga skolans beslut

Tycker du att skolan har bestämt fel saker om ditt barn? Kanske tycker du att ett åtgärdsprogram är dåligt? Då kan du skicka ett brev till skolan för att överklaga skolans beslut. Det kan leda till att skolan ändrar beslutet.

Här kan du läsa hur du överklagar.

1. Kontrollera om beslutet går att överklaga

Du kan bara överklaga vissa sorters beslut. Du kan till exempel överklaga beslut om åtgärdsprogram eller anpassad studiegång.

Kolla så att beslutet du vill överklaga finns med i den här listan på beslut du kan överklaga, innan du skriver överklagandet.

2. Skriv ett överklagande

Du kan använda Justlys mall för att överklaga skolans beslut när du skriver ditt överklagande. Om du använder mallen får du med det som skolan behöver veta. Du kan också skriva ett eget brev.

Mall: Klaga på skolans beslut

1. Kontrollera om beslutet går att överklaga Du kan bara överklaga vissa sorters beslut. Du kan till exempel överklaga beslut om åtgärdsprogram eller anpassad studiegång. Kolla så att beslutet du vill överklaga finns med...

Läs mer

Så här skriver du ett överklagande:

 1. Skriv vilket beslut du vill överklaga.
 2. Skriv vad du vill att skolan ska ändra på i beslutet.
 3. Skriv varför du vill att skolan ska ändra beslutet.
 4. Skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
 5. Skriv ditt barns namn, personnummer och adress.
 6. Skriv ut överklagandet och skriv under med ditt namn. Om någon mer än du är vårdnadshavare till barnet ska den andra vårdnadshavaren också skriva under med sitt namn.
 7. Om du vill: Skicka med intyg eller andra dokument som du vill att skolan eller Skolväsendets överklagandenämnd ska läsa.

3. Skicka överklagandet till skolan

Skicka överklagandet till skolan så snabbt som möjligt. Ditt överklagande måste komma fram till skolan senast tre veckor efter att du fick beslutet som du överklagar.

Du ser exakt vart du ska skicka överklagandet i beslutet som du har fått. Om det inte står i beslutet kan du fråga skolan vart du ska skicka överklagandet.

4. Vänta på svar

Vänta på svar på ditt överklagande från skolan. Om skolan har ändrat sitt beslut får du ett brev om det.

5. Skolan skickar vidare överklagan om det behövs

Om skolan inte ändrar sitt beslut, när de läser det du har skrivit, så skickar skolan ditt överklagande vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Det är en myndighet som kan ändra skolans beslut.

Så här går det till om skolan har skickat vidare ditt överklagande:

 1. Skolväsendets överklagandenämnd läser ditt överklagande.
 2. Skolväsendets överklagandenämnd skickar överklagandet till skolan, som skriver ett svar.
 3. Du får läsa svaret från skolan.
 4. Du får skriva vad du tycker om svaret till Skolväsendets överklagandenämnd, om du vill.
 5. Skolväsendets överklagandenämnd kanske tar reda på vad du och skolan tycker om varandras svar igen. De undersöker tills de vet om skolan har följt de lagar och regler som finns.
 6. Skolväsendets överklagandenämnd skickar ett beslut hem till dig.

Andra kan läsa ditt överklagande

Ditt överklagande blir en allmän handling när det kommer till skolan eller Skolväsendets överklagandenämnd. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa det, om det inte innehåller särskilt känsliga uppgifter.

Barn över 16 år kan överklaga själva

Ditt barn kan överklaga skolans beslut själv om barnet vill det och har fyllt 16 år.

Om du vill överklaga ett beslut åt ditt barn och barnet har fyllt 18 år behöver du ett papper som visar att du får det – en fullmakt. Ditt barn ska skriva under fullmakten.

Behöver du mer hjälp?

Du kan köpa rådgivning av oss på Justly. Vi kan svara på frågor eller hjälpa dig att skriva en anmälan.

Läs mer