Så får du bra möten

Möten blir ofta jobbiga. Här får du tips hur du kan förbereda dig och göra mötet så bra som möjligt.

Före mötet: Bestäm vad ni ska prata om.

Varför ska du ha ett möte med skolan, kommunen eller en myndighet? Vad vill du prata om? Vad vill du att ni som är på mötet ska bestämma?

Fundera på vad du vill med mötet. Berätta det för den du bokar mötet med. Alla som är med på mötet ska veta vad meningen med mötet är, och varför just de är med.

Skriv på en lapp vad du vill att ni ska prata om på mötet, och vad du vill att ni ska bestämma. Ta med lappen till mötet. Ibland kan det vara bra att påminna sig själv och de andra om meningen med mötet.

Under mötet: Skriv anteckningar.

Skriv anteckningar under mötet om du kan. Du kan skriva i vår mall för mötesanteckningar. Du kan ta med dig någon som skriver anteckningar, om du tycker att det är svårt att skriva när du lyssnar och pratar.

I anteckningarna ska det stå

  • vilka personer som var med på mötet
  • vad ni bestämde att ni ska göra
  • vem som ska göra vad
  • när varje sak ska vara klar.

I slutet av mötet: Gå igenom vem som ska göra vad.

Läs upp alla saker ni har bestämt i slutet av mötet. Det ska vara tydligt vilka saker som ska göras efter mötet, och vem som ska göra dem. Det är viktigt att ni som är med på mötet är överens innan ni går. Alla ska veta vad varje person ska göra. Bestäm också när ni träffas igen, för att gå igenom hur allt har gått.

Efter mötet: Fyll på dina att-göra-listor.

Efter mötet kan du läsa dina att-göra-listor, och skriva dit de saker som du ska göra. Vill du läsa tips om att få ordning och reda?

Tipsen på den här sidan har vi fått av struktören David Stiernholm.

Vill du ha hjälp av oss?

Du kan köpa rådgivning av oss på Justly. Vi kan hjälpa dig att skriva en handlingsplan.

Läs mer