Så får du ordning och reda

Här kan du läsa hur du kan skapa ordning och reda i dina tankar och dina papper.

Töm ditt huvud på tankar: skriv allt som ska göras

Ta ett papper eller skriv på datorn. Skriv ner allt som du behöver göra. Skriv hur lång tid varje sak tar att göra, ungefär.

Skriv en att-göra-lista med små saker

Små saker är sådant som tar några minuter att göra, eller några timmar. Exempel:

  • Ringa någon
  • Mejla någon
  • Skriva och be att få ett intyg från vården
  • Ta reda på något genom att googla eller ringa och fråga någon
  • Boka ett möte någonstans

Skriv en att-göra-lista med med stora saker

Stora saker tar längre tid. Du kan dela upp dem i mindre delar, då blir de lättare att göra.

Exempel: Ditt barn får särskilt stöd i skolan. Barnet har ett åtgärdsprogram, men åtgärderna fungerar inte. Den stora saken är att ditt barn ska få rätt hjälp i skolan. Så här kan du dela upp det i fyra mindre saker:

  • Prata med läraren och be om ett möte för att utvärdera åtgärdsprogrammet. Tycker läraren också att åtgärderna inte fungerar? På mötet vill du säga att du vill att skolan skriver ett nytt åtgärdsprogram, där de har tagit bort det som inte fungerar, gör mer av det som fungerar, och testar nya åtgärder.
  • Om mötet inte blir av, eller om ni inte kom överens: Skriv till rektorn på skolan vad du tycker.
  • Om rektorn inte löser problemet, kan du skriva till skolans huvudman och berätta vad du tycker, och be dem om hjälp. Huvudmannen är kommunen eller företaget som äger skolan.
  • Om inte det heller fungerar, kan du skriva en anmälan till Skolinspektionen. Då undersöker de skolan.

Skriv en att-göra-lista för andra personer

Du kan göra en tredje att-göra-lista med saker som andra personer ska göra, om du vill. Då blir det enklare att komma ihåg vem som gör vad.

Gör en sak varje dag

Varje dag: gör en sak från korta listan.

En gång i veckan: läs listan med de stora sakerna. Bestäm vad som är nästa steg på varje stor sak och gör det. Det kan vara att du ska ringa någon, mejla någon, ta reda på något, eller något annat.

Om du inte vet vad som är nästa steg, så kan du fråga någon. Snart har du kanske bokat ett möte, skickat en ansökan om en insasts, eller pratat med skolan om att du vill att de gör om åtgärdsprogrammet.

Om du får för mycket tankar i huvudet, töm huvudet igen, skriv en ny lapp med allt som ska göras.

Vill du ha hjälp av oss?

Du kan köpa rådgivning av oss på Justly. Vi kan hjälpa dig att skriva en handlingsplan med att-göra-listor.

Läs mer

Verktyg för listor

Post it-lappar i olika färger kan du sätta på kylskåpet. Det blir en sorts att-göra-lista som du ser varje dag. Skriv en sak på varje lapp. När du gjort saken tar du bort lappen från kylskåpet.

Du kan skriva dina att-göra-listor i verktygen Todoist och Wunderlist. Du kan använda dem antingen som webbsida eller app på pc, mac, mobil eller platta.

Tipsen på den här sidan har vi fått av struktören David Stiernholm.