Om Justly

Juristfirman Vide var en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling "Förenkla för föräldrar" 2015. Tack vare prispengarna kunde vi bygga Justly – som ska hjälpa alla föräldrar, även de som har svårt att läsa eller förstå.

pts-stod

Vi är en juristbyrå som står på barnens sida. Vi vill hjälpa föräldrar förstå vilka rättigheter barnen har, och hjälpa er se till att era barn ska få rätt stöd, och att er vardag i familjen ska kunna fungera bra.

Justly ska hjälpa även föräldrar som har svårt att läsa eller förstå. Vi har särskilt tänkt på att anpassa sidan för personer som har kognitiva svårigheter, som till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dyslexi. Vi skriver på ett tydligt och enkelt språk. Om du tycker att det är svårt att förstå något, så skriv till oss så ska vi förtydliga det.

Här på Justly hittar du

  • fakta om barns rättigheter
  • råd om hur ni kan skapa struktur och ett gott samarbete
  • gratis mallar, om ni vill ansöka om hjälp, anmäla till en myndighet eller överklaga ett beslut
  • möjlighet att köpa rådgivning enkelt från oss.

Vi som arbetar på Justly är ett nätverk av jurister, beteendevetare och språkkonsulter.

Vill du prata med någon av oss? Mejla på hej@justly.se eller ring på 031- 15 99 43.