Press

Här kan du hitta information om presskontakt, information om Justly i media och pressmeddelanden

Kontaktuppgifter press och media

Mattias Elfström
E-post: mattias@justly.se
Telefon: 0732-329753

Medverkan i media

26/4 Justly vill underlätta vardagen för föräldrar
Artikel i Special Nest – Neuropsykiatri i fokus

Pressmeddelanden

15/5 Justly gör juridiken enklare för föräldrar

I dagarna lanserade vi vår webbplats justly.se. Alla våra texter är skrivna på enkel svenska. På vår webbplats kan föräldrar läsa om vad deras barn har rätt till i skolan och på fritiden. De kan också fylla i våra gratis mallar om de vill ansöka om hjälp eller överklaga ett beslut. Om föräldrarna vill ha juridisk rådgivning kan de enkelt köpa Justlys tjänster till fasta priser.

Alla barn har rätt att lära sig saker och utvecklas, att leka och ha roligt. De har också rätt att känna sig trygga och inte bli kränkta. Det är många som ska samarbeta för att se till att barn får en bra uppväxt: föräldrar, förskolan eller skolan, kommunen och olika myndigheter. Men om ens barn inte får det stöd hen behöver kan det vara svårt för föräldrar att veta vad och hur man ska göra. På justly.se finns all den informationen samlad.

Vår webbplats, våra texter och tjänster är anpassade för personer som har kognitiva svårigheter, till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dyslexi. Men alla föräldrar kan ha användning för dem. På justly.se finns

  • fakta om barns rättigheter
  • tips om hur föräldrar kan få ordning och reda i allt som behöver göras
  • gratis mallar som föräldrar kan använda när de vill ansöka om hjälp, anmäla till en myndighet eller överklaga ett beslut
  • möjlighet att köpa juridisk rådgivning enkelt från Justly.

Vår idé om en tillgänglig och enkel juristbyrå på webben vann ett av prisen i Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Förenkla för föräldrar” 2015. För att förverkliga idén har vi samarbetat med Attention Hisingen-Kungälv, Dyslexiförbundet FMLS i Göteborg, Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg och språkkonsulter.

Det är inte bara informationen som måste vara tillgänglig. Vi måste också möta våra kunder med empati och förståelse. Mattias Elfström, en av Justlys grundare, berättar:

Människor vänder sig ofta till oss jurister när de har det svårt. Därför är det viktigt att vi gör det så enkelt som möjligt för våra kunder att förbättra sin, eller i våra kunders fall sina barns, situation. På Justly kan vi hjälpa våra kunder med det juridiska, men också med att bygga relationer och strategier.

Vill du veta mer om Justly?

Gå in på www.justly.se
eller kontakta pressansvarig Mattias Elfström på e-post: mattias@justly.se eller tel: 0732-329753