Fullservice

Justlys rådgivare kan hjälpa dig med flera saker. Vi kan företräda dig i domstol eller mot myndighet. Vi kan också hjälpa dig i kontakten med skolan. Kontakta oss för mer information och pris.

Fullservice

Justlys rådgivare kan hjälpa dig med många olika saker. Vi kan ta hand om hela ditt ärende om du vill. Då lämnar du en fullmakt till oss. Vi för sedan din talan i de ärenden som krävs för att ditt och barnets situation ska bli bättre.

Justlys rådgivare har ett unikt förhållningssätt som innebär att vi fokuserar på helheten. Vi tror inte att den bästa lösningen alltid handlar om att få rätt i en domstol, eller att en tillsynsmyndighet kritiserar kommunen eller skolan. Den bästa lösningen är när det känns bra för ditt barn och dig. Ditt barns bästa kommer i första hand. Vill du veta mer om hur vi arbetar är du välkommen att kontakta oss.

Så här fungerar det

Mejla oss och berätta om ditt ärende. Inom några dagar blir du kontaktad av en rådgivare för att boka tid för ett första möte per telefon. Vid mötet berättar du om din och barnets situation och vad ni behöver hjälp med. Du och rådgivaren kommer överens om vad rådgivaren ska göra för dig och i vilken ordning. Rådgivaren mejlar sedan en skriftlig bekräftelse på uppdraget till dig och en fullmakt som du ska skriva under och skicka per post till oss. Rådgivaren har ett nära samarbete med dig och håller dig uppdaterad om vad som händer i ditt ärende på telefon och mejl.

Fullservice

Beställ Fullservice

Denna tjänst kräver vi att tittar på ditt ärende och ger dig en uppskattning istället för ett fast pris. Lämna dina uppgifter nedan så kommer vi att kontakta dig.