Hjälp att överklaga beslut

Har du fått ett beslut om åtgärdsprogram från skolan, eller ett beslut från kommunen eller Försäkringskassan som du vill överklaga? Justlys rådgivare kan hjälpa dig att skriva överklagandet.

Hjälp att överklaga beslut

Så här fungerar det

Du beställer tjänsten online. Sedan kontaktar en rådgivare dig, så att du får berätta mer om beslutet du vill överklaga. Hur mycket tjänsten kostar beror på hur komplicerat ditt ärende är, men du får alltid veta i förväg hur mycket det kommer att kosta.

Det här ingår i tjänsten

  • Möte med rådgivare per telefon.
  • Rådgivaren läser beslut, utredning och de handlingar som beslutet grundar sig på.
  • Rådgivaren gör en rättsutredning. Det betyder att rådgivaren går igenom lagar, rättsfall och andra rättskällor för att bestämma hur överklagandets argumentation ska se ut.
  • Rådgivaren skriver ett förslag till överklagande i ditt namn.
  • Du får tycka till om överklagandet, så att du känner dig nöjd med det som står.
  • Rådgivaren gör ändringar i överklagandet.
  • Du får det färdiga överklagandet mejlat till dig. Sedan skriver du ut överklagandet, skriver under det, och skickar till mottagaren med post.

Behöver du mer hjälp?

Justlys rådgivare kan också hjälpa dig att ta fram en handlingsplan, söka stöd hos kommunen enligt lagarna LSS och SoL, eller anmäla till en myndighet. Se vad du kan få hjälp med på sidan Rådgivning.

Hjälp att överklaga beslut

Beställ Hjälp att överklaga beslut

Denna tjänst kräver vi att tittar på ditt ärende och ger dig en uppskattning istället för ett fast pris. Lämna dina uppgifter nedan så kommer vi att kontakta dig.