Hjälpmedel gör livet enklare

Om ditt barn har en funktionsvariation finns det saker som hjälper ditt barn att leva och leka som andra barn. Det kallas personliga hjälpmedel. Det finns också hjälpmedel som hjälper ditt barn att utvecklas på sina villkor.

Olika sorters hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel för barn med funktionsvariationer. Ett hjälpmedel kan vara

  • en sak
  • ett sätt (metod)
  • ny teknik.

Barn som har nedsatt rörelseförmåga kan få en gåstol eller en rullstol som hjälpmedel för att ta sig fram.

Barn som har en kognitiv funktionsvariation kan få hjälpmedel för att kommunicera, skriva eller läsa. Det finns också hjälpmedel för att slappna av eller koncentrera sig.

Du kan läsa mer om hjälpmedel på Vårdguidens webbplats.

Vården hjälper dig att hitta rätt hjälpmedel
Du behöver inte veta vilka hjälpmedel som finns, eller vilka ditt barn behöver. Ditt barns kontakt inom vården hjälper dig och ditt barn att hitta rätt hjälpmedel. En vårdkontakt kan till exempel vara en läkare, sköterska eller psykolog.

Om ditt barn inte har någon vårdkontakt kan du fråga om hjälpmedel på vårdcentralen. Då hjälper de på vårdcentralen dig och ditt barn att få en vårdkontakt.

Skolan är ansvarig för hjälpmedel där
Skolan ordnar de hjälpmedel som ditt barn behöver där. Skolan måste anpassa både undervisningen och lokalerna efter ditt barns behov. Det kan skolan göra på olika sätt, till exempel genom att köpa anpassade möbler eller datorprogram.

Kommunen betalar för hjälpmedel
Hjälpmedlen ditt barn använder hemma eller på fritiden är oftast gratis, men det fungerar olika i olika delar av Sverige.

Om du behöver betala för ditt barns hjälpmedel kan du söka vårdbidrag för merkostnader.