Pengar från Försäkringskassan

Du kan söka pengar från Försäkringskassan för olika saker. Här kan du läsa om några av dem.

Föräldrapenning – om du måste vara ledig med barnet

Du kan använda sparade dagar med föräldrapenning, om du är med barnet. Om barnet är sjukt kan du få tillfällig föräldrapenning. Det brukar kallas VAB. Du får det om du måste vara hemma med barnet, och därför inte kan jobba eller söka jobb.

Kontaktdagar – om ditt barn har en stor funktionsnedsättning

Du kan använda kontaktdagar om du behöver vara ledig, och ditt barn hör till LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Till exempel om du ska

  • gå på föräldrautbildning, till exempel kurs hos en handikapporganisation
  • besöka barnets förskola eller skola
  • vara med på någon aktivitet i skolan.

Du kan få pengar från Försäkringskassan för högst 10 kontaktdagar per år. Det är lika mycket pengar per dag som när du tar VAB. Barnet behöver inte vara med för att du ska få ersättning. Två föräldrar kan få ersättning för samma barn och tid.

Vårdbidrag – om ditt barn behöver mycket hjälp

Alla barn behöver vård och tillsyn. Har ditt barn en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom? Då kanske hen behöver mer vård än andra barn i samma ålder. Du kan få vårdbidrag om du vårdar ditt barn minst sju timmar i veckan, och om du kommer behöva göra det i minst sex månader. Du får det för att kunna hjälpa till med särskild träning eller att upprätthålla rutiner, till exempel. Du kan få mellan 2 307 kronor och 9 229 kronor i månaden (år 2016).

Vårdbidraget är för både tid och extra kostnader

Vårdbidraget får du för tiden du vårdar ditt barn, och för merkostnader du har. Merkostnader är kostnader du har för att ditt barn har en funktionsnedsättning eller sjukdom, till exempel om ni i familjen behöver

  • köpa nya kläder eller möbler eftersom de slits sönder
  • byta bostad
  • tvätta oftare än andra familjer
  • köpa särskild mat
  • köpa eller hyra hjälpmedel.

Om du inte behöver vårda ditt barn kan du få vårdbidrag bara för merkostnaderna. Då kan du få högst 27 688 kronor om året.

Försäkringskassan hjälper dig med ansökan

Du ansöker om vårdbidrag på Försäkringskassans sida. Där kan du också läsa mer om både vårdbidrag och vad som händer efter att du har ansökt om det.

Försäkringskassan vet att det kan vara svårt att veta hur mycket tid du använder för vårda ditt barn, och att räkna ut vilka merkostnader du har. Fyll i ansökan så gott du kan. Efter att du skickat in ansökan tar en handläggare kontakt med dig. Då kan du och handläggaren tillsammans gå igenom din ansökan.

Assistansersättning – om ditt barn behöver en assistent

Om ditt barn behöver assistent mer än 20 timmar per vecka för att leva som andra kan du söka assistansersättning från Försäkringskassan.

Läs mer om hur du ansöker om assistansersättning.

Bilstöd – om du behöver en bil

Om du behöver bil för att ditt barn ska kunna åka till saker, kan du söka bilstöd från Försäkringskassan så att du kan köpa eller anpassa en bil.

Du kan ta hjälp av oss på Justly

Du kan köpa rådgivning av oss på Justly. Vi kan svara på frågor eller hjälpa dig att skriva en ansökan.

Läs mer